Prva pomoć za zaposlene – Kako da reagujete prilikom nezgoda na radu?

104

Crveni krst u Srbiji realizuje obuke u prvoj pomoći za zaposlene u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i važećim pravilnikom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih u prvoj pomoći.

Foto: pixabay.com

Osnovna obuka za zaposlene namenjena je zaposlenima, bez obzira na izloženost riziku i traje 6 školskih časova. Tokom ove obuke stiču se osnovna znanja i veštine prve pomoći od postupaka na mestu nesreće, pružanja pomoći najugroženijima do pravilnog obaveštavanja hitnih službi i umanjenja posledica nastale situacije. Cena ove obuke iznosi 2500 dinara.

Napredna obuka za zaposlene namenjena je zaposlenima na radnim mestima sa povećanim rizikom u trajanju od 12 školskih časova. Ova obuka je sačinjena od četiri modula prema vrsti rizika na radnom mestu – mehaničke opasnosti, hemijske štetnosti, rad na otvorenom i izloženost štetnim klimatskim uslovima, rad sa decom, rad u oblasti sporta i administrativni poslovi. Cena obuke iznosi 4000 dinara.

Obuka se izvodi u malim grupama, što pruža optimalne uslove za rad i učenje. Nastava je aktivna i usmerena na praktično savladavanje veština prve pomoći uz korišćenje odgovarajuće opreme i materijala. Obuku izvode predavači prve pomoći sa licencom Crvenog krsta Srbije. Nakon obuke vrši se testiranje znanja i polaznici dobijaju Uverenje o završenoj obuci sa zaštitnim hologramom, koje Crveni krst izdaje u skladu sa zakonom..

Iz Crvenog krsta Kula ističu da se svi zainteresovani poslodavci mogu javiti nakontakt telefone: 025/722125 , 064/9710283 , 060/3220813, dodajući da pored ove obuke imaju vrše i obuku za vozače u trajanju od osam časova.