Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

78

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 23.05.2022 do 31.05.2022 godine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br.17 Kula izmerene od 23.05.2022 do 31.05.2022 bile u okviru dozvoljenih vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.