Svetski dan DDK i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima

167

Ove godine obeležavamo Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi pod sloganom koji shodno porukama Svetske zdravstvene organizacije glasi: „DAVANjE KRVI JE ČIN SOLIDARNOSTI. PRIDRUŽI SE I TI U SPASAVANjU ŽIVOTA“.

Svetski dan je dobra prilika da se ukaže na potrebu da se obezbede adekvatni resursi da bi se povećeo broj prikupljenih jedinica krvi od dobrovoljnih, neplaćenih davalaca krvi i da se transfuzija učini dostupnom svima kojima je potrebna.

Krv i krvni produkti su ključni resurs za živote žena koje pate od krvarenja u trudnoći i na porođaju, dece koja pate od teških oblika anemije zbog malarije ili pothranjenosti, pacijenata koji imaju leukemiju, nasleđene probleme sa hemoglobinom, žrtve trauma, hitnih stanja, nezgoda i akcidenta kao i za osobe koje se podvrgavaju hirurškim intervencijama i procedurama. Potreba za krvlju je univerzalna ali pristup krvi onima kojima je potrebna –nije. Nestašice krvi su česte u zemljama sa niskim i srednjim primanjima.

Da bi se krv obezbedila svima kojima je potrebna transfuzija, u svim zemljama su potrebni dobrovoljni, neplaćeni i redovni davaoci krvi. Uspešan program dobrovoljnog davalaštva krvi karakteriše široko i aktivno učešće cele populacije, svakoga dana a i u situacijama nesreća i nepogoda. Istovremeno, davalaštvo pomaže stvaranju opšte atmosfere snažne solidarnosti jer je poznato da da je davanje krvi čin solidarnosti koji jača društvenu koheziju kojom se gradi duh zajedništva.

Ovogodišnji grad domaćin Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi 14. juna je Meksiko siti.

Dan borbe protiv nasilja nad starijima prvi put u svetu obeležen je 15. juna 2006. godine, a inicijator njegovog obeležavanja bila je Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA).

U Srbiji je prvi put ovaj datum obeležen 15. juna 2007. godine na inicijativu i u organizaciji Crvenog krsta Srbije. Od tada se svake godine ovaj datum obeležava uz usku saradnju javnog i civilnog sektora.

Ovogodišnji globalni događaj baviće se promocijom zdravog starenja, podizanjem svesti javnosti o problemu nasilja, ali i pomoći u istraživanju standarda za zaštitu starijih osoba od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. Na globalnom događaju koji se organizuje pod sloganom „Borba protiv zlostavljanja starijih: Šta je sledeće? Pet prioriteta za Dekadu“ učestvuje i Crveni krst Srbije.

Procene pokazuju da je trenutno u svetu 728 miliona osoba starih 65 ili više godina. Očekuje se da će se ovaj broj u narednih 30 godina povećati više nego dvostruko i 2050. godine dostići cifru od 1,5 milijardi osoba od 65 i više godina, što bi značilo da će se udeo svetske populacije sa 65 ili više godina povećati sa 9,3% u 2020. godini na oko 16% u 2050. godini. Na osnovu procene stanovništva Republičkog zavoda za statistiku, podaci za Republiku Srbiju u 2021. godini pokazuju da je udeo lica od 65 i više godina iznosio 21,1% (2011. godine 17,3%), a udeo mlađih od 15 godina iznosio je 14,3% (2011. godine 14,4%). Broj starijih u populaciji raste, ali se u nekim slučajevima povećava i rizik od nasilja nad starijima.

Crveni krst Odžaci će povodom obeležavanja ova dva datuma, sa svojim volonterima urediti štand u centru Odžaka u utorak 14. juna 2022. godine i deliti edukativni materijal.