Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

62

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 06.06.2022 do 12.06.2022 godine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ dana 06.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022 i 10.06.2022 godine bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, dok su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 izmerene dana 07.06.2022 11.06.2022 i 12.06.2022 prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost propisanu gore navedenim Uredbama.

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.