Obraćanje FK „Kula“

467

Fudbalski klub „Kula“ je sezonu u Somborskoj međuopštinskoj ligi završio na trećem mestu, a jedan od razloga što je to tako bilo je i oduzimanje već osvojenih bodova, pa se, tim povodom ovaj fudbalski klub javnosti obratio saopštenjem u kojem se kaže:

Obraćamo se javnosti sa željom da je upoznamo sa situacijom u koju je doveden naš klub, a sve sa ciljem da se spreče neregularnosti jer obesmišljavaju takmičenje, uništavaju fer-plej, ali i duh sporta koji bi trebao da se zasniva na poštenju i jednakim šansama svih takmičara.

Osmog maja, u okviru prvenstva u Somborskoj međuopštinskoj ligi prvi razred u Deronjama je odigrana utakmica između domaćina „Omladinca“ i našeg kluba „FK Kula“ i u toj utakmici je naš klub, kao gost odneo pobedu sa minimalnih 1:0, čime je delovalo da se naša ekipa učvrstila na liderskoj poziciji, ali je usledilo oduzimanje bodova i registrovanje službenog rezultata u korist tima koji je izgubio, a sve uz najgrublje povrede važećih propisa. Po završetku utakmice, tačnije 10. maja poražena ekipa je uložila žalbu Takmičarskoj komisiji Gradskog FS Sombor u kojoj ističe da igrači „FK Kule“ nemaju validne lekarske preglede, te se predlaže provera tih okolnosti. Dva dana nakon podnete žalbe Komesar za takmičenje Aleksandar Marjanović donosi odluku kojom se sve utakmice registruju postignutim rezultatima, osim utakmice „Omladinca“ i „Kule“ koju registruje službenim rezultatom 3:0.

Uporedo sa gore pomenutim postupkom pred Takmičarskom komisijom, bez ičije inicijative, je pokrenut i disciplinski postupak koji je rezultirao odlukom broj 14/2022 od 12. maja kojom je Disciplinski sudija Milan Filipović odlučio da „FK Kulu“ kazni oduzimanjem jednog boda.

To je kratka geneza događaja, a ono što smatramo najbitnijim jesu nepravilnosti u radu organa postupanja, koji su se potpuno oglušili na odredbe Disciplinskog pravilnika FSS, Statuta Gradskog FS Sombor, te propozicija takmičenja. Fudbalskom klubu „Kula“ nije omogućeno da učestvuje u postupcima koji su pokrenuti protiv njega, odnosno, nije mu omogućeno da se izjasni na navode i da dostavi dokaze u svoju odbranu. Komesar za takmičenje odluku donosi 12. maja, kojom se utakmica registruje u korist domaće ekipe, ali prethodno uopšte ne upoznaje prijavljeni klub sa sadržinom predmetne žalbe. „FK Kula“ se žalila na tu odluku koja je odbijena Odlukom broj 21/2022 od 25. maja čime je utakmica tek tada mogla biti zvanično registrovana, sve imajući u vidu da žalba u ovom slučaju ima suspenzivno dejstvo (odlaže sprovođenje prvostepene odluke). Dakle, po žalbi prijavljenog je odlučeno tek 25. maja kada je utakmica konačno mogla biti registrovana, ali iz potpuno neobjašnjivih razloga već 12. maja usledila je i Odluka Disciplinskog sudije kojom se prijavljenom klubu izriče kazna oduzimanja jednog boda. Ovakvo postupanje je neshvatljivo, jer članom 129. Discilinskog pravilnika FSS izričito je propisano da NIKO NE MOŽE BITI KAŽNjEN PRE NEGO ŠTO BUDE SASLUŠAN, dok se nadalje navodi da se smatra da je neko saslušan ako na poziv nadležnog organa dostavi svoju izjavu, a ako odbije da pristupi ili ne dostavi pisanu izjavu smatraće se da je saslušan. U našem konkretnom slučaju izostao je bilo kakav poziv za saslušanje, usled čega je „FK Kula“ saznala za postupak tek po prijemu Odluke Disciplinskog sudije od 12. maja, iako je preduslov za donošenje bilo kakve odluke upravo naše izjašnjenje. Pored svega iznetog učinjena je i povreda člana 127. Disciplinskog pravilnika FSS jer ne postoji inicijalni akt po osnovu koga bi se vodio postupak. Ako na sve ranije izneto dodamo i činjenicu da je u disciplinskom postupku postupao Disciplinski sudija kao inokosni organ, iako je članom 48. stav 5. Statuta GFS Sombor i Disciplinskim pravilnikom FSS predviđeno formiranje disciplinske komisije koja broji tri člana i koja odučuje većinom glasovaviše je nego jasno nezakonito postupanje Disciplinskog sudije koji je samostalno doneo odluku, bez prehodnog upoznavanja sa predmetom i ostalih članova disciplinske komisije, za šta je bilo potrebno sazvati sednicu. Postavlja se pitanje: Kako je moguće da umesto komisije od tri člana odlučuje sudija pojedinac, da isti vodi postupak pre nego što je utakmica uopšte registrovana i to bez ičije inicijative, da zanemari obavezu pozivanja prijavljenog kluba radi izjašnjenja i učestvovanja u postupku?

Na žalost, i pored svih gore iznetih nepravilnosti, odnosno, i pored toga što „FKKula“ nikada nije omogućeno da se izjasni na činjenice i okolnosti koje im se stavljaju na teret, a što bi zasigurno dovelo do drugačijeg ishoda predmetnih postupaka odluke su ostale na snazi, a što je direktno uticalo na konačni plasman, odnosno, upravo zbog toga je „FK Kula“ završila na trećem mestu sa istim brojem bodova kao drugoplasirana ekipa „OFK Odžaci“, čime joj je uskraćena mogućnost da se kroz baraž bori za plasman u viši rang.

S poštovanjem, „FK Kula“!