KULA – Tretman suzbijanja komaraca

144

Tretman suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha na području opštine Kula biće izveden 22. juna 2022. godine u zavisnosti od meteroloških uslova.

Zaštitna zona oko Kule tretiraće se iz vazduha dok će se sve naseljene zone tretirati sa zemlje. Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje jedan dan.