Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

69

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 13.06.2022 do 19.06.2022 godine.Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br.17 Kula izmerene u periodu od 14.06.2022 godine do 19.06.2022 godine bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013), dok su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 izmerene dana 13.06.2022 prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost propisanu gore navedenim Uredbama.

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.