KULA – Saopštenje za sve učesnike u žetvi

142

Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić izdao je Saopštenje za sve učesnike u žetvi a u cilju sprovođenja mera zaštite od požara za vreme žetve u 2022. godini.

Radi zaštite strnih useva od požara STROGO ZABRANjENO LOŽENjE VATRE na otvorenom prostoru.

Na kompleksu većem od 50 hektara a manjem od 100 hektara žetva počinje pokošavanjem useva po sredini najmanje u širini 15 metara, pokošeni usev se sklanja a zemljište zaorava.
Sve poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu strnih useva i slame moraju biti tehnički ispravna i obezbeđena odgovarajućim sredstvima za gašenje požara (pp aparat S-6 ili S-9, ašov, metla i lopata).

Sva lica koja rukuju poljoprivrednim mašinama u obavljanju žetve i transporta i pomoćno osoblje, moraju biti prema posebnom programu osposobljeni za sprečavanje nastanka požara i njegovog gašenja, obavezno je posedovanje kompleta za prvu pomoć.

OBAVEZNA OPREMA ZA GAŠENjE POŽARA
kombajn koji učestvuje u žetvi i vršidbi mora da bude tehnički ispravan, snabdeven ispravnim protivpožarnim aparatom tipa S-9, ašovom i lopatom.
traktori i kamioni koji učestvuju u transportu strnih useva moraju da imaju pp-aparate tipa S-2 ili S-3, ašov i lopatu.

Brigada sa tri i više kombajna koji učestvuju u žetvi pored gore navedene opreme moraju da imaju i auto-cisternu sa traktorskom vučom kapaciteta 3000-5000 litara napunjenu vodom, sa ugrađenom pumpom i snabdevenu opremom za gašenje požara kao i traktor sa plugom za zaoravanje.
Važni telefoni:

Opštinski vatrogasni savez Kula: 064/828-70-58
Profesionalno – vatrogasna jedinica Kula: 025/722-129
Informativno – opštinski Štab za žetvu: 025-722-302