Opštinsko veće usvojilo Odluku: uskoro sredstva za energetsku sanaciju

111

Danas je održana četvrta po redu sednica Opštinskog veća. Kada su u pitanju tačke dnevnog reda, usvojena je Odluka o sprovođenju konkursa za izbor direktora JKP „Radnik“, Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Sportskog centra opštine Kula, kao i Odluka o naknadama za učešće u radu u organima opštine Kula i njihovim radnim telima. Takođe, usvojena je Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova, a doneti su i Predlozi rešenja o povećanju cena komunalnih usluga javnih komunalnih preduzeća u našoj opštini. Na ovoj sednici doneto je i Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Kula, kao Rešenje o imenovanju članova Saveta za privredu opštine Kula. Sednica je zaključena usvajanjem Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu.