Kako do razvoda braka i da li je on dobro rešenje

595

Odavno vam u braku već ne cvetaju ruže i shvatili ste da je najbolje rešenje da se razvedete. Mislili ste da je zbog dece najbolje ostati u braku, ali ste vremenom došli do zaključka da to ipak nije dobro za njih. U zavisnosti od toga kakav odnos imate s partnerom, postoji sporazumni razvod ili razvod braka po tužbi, o čemu ćemo govoriti u narednim redovima.

Šta je sporazumni razvod

Ukoliko sa supružnikom možete da se dogovorite oko svih bitnih pitanja, sporazumni razvod je najjeftiniji i najjedostavniji način prekida braka i čitava procedura može da se završi relativno brzo. Ovo podrazumeva da ste u korektnim odnosima i da postoji obostrana saglasnost da se bračni odnos prekine.

Šta je sve potrebno za sporazumni razvod braka

Da bi se brak okončao sporazumno, potrebno je usaglasiti se oko tri bitna elementa:

  • sporazuma o razvodu braka
  • sporazuma o vršenju roditeljskog prava
  • sporazuma o deobi zajedničke imovine

Kao što smo već pomenuli, sporazum o razvodu braka podrazumeva saglasnost oba partnera da se brak razvede. Takav sporazum možete napraviti u nekoj od advokatskih kancelarija u Novom Sadu. Kada je reč o roditeljskom pravu, supružnici se pismenim putem usaglašavaju o vršenju roditeljskog prava, odnosno o tome da li će roditeljsko pravo da vrše zajedno ili će ga vršiti samo jedan roditelj. Takođe, prilikom sklapanja sporazuma o vršenju roditeljskog prava, supružnici se dogovaraju o visini nadoknade koja će se davati za izdržavanje deteta roditelju koji sam vrši roditeljsko pravo. Poslednja stavka oko koje supružnici treba da se dogovore je podela imovine. Naime, imovina stečena radom tokom trajanja bračne zajednice predstavlja zajedničku imovinu supružnika i bitno je postići sporazum oko toga kako se ona deli, da ne bi došlo do tužbe za razvod braka.

Razvod braka po tužbi

Nažalost, veliki broj brakova se okonča na sudu usled nerazumevanja među supružnicima. Podnošenje tužbe za razvod braka znači da su odnosi među supružnicima narušeni do te mere, da ne postoji mogućnost da se bračna zajednica prekine sporazumno, na miran način. Za razliku od postupka sporazumnog razvoda braka, koji može da se okonča relativno brzo, razvod braka po tužbi može da traje mesecima, pa čak i godinama, u zavisnosti od toga koliko su odnosi komplikovani.

Tužbu za razvod braka može da podnese svaki supružnik i to samostalno ili putem posrednika, odnosno punomoćnika.

Kada se u prekid bračne zajednice umeša sud, znači da supružnici ne mogu da se dogovore oko mnogih faktora, posebno oko podele imovine i starateljstva nad maloletnom decom. U tom slučaju poslednju reč ima sud, ali se podela imovine ne vrši u okviru postupka za razvod braka, nego u posebnom parničnom postupku. Kada je reč o dodeli starateljstva, odnosno roditeljskom pravu, sud ima pravo da jednog od roditelja potpuno liši starateljstva u cilju najboljeg interesa deteta. Saradnja Centra za socijalni rad sa sudom je od ključne važnosti kada je u pitanju interes deteta.

Posledice razvoda braka

Iako supružnici koji se nalaze u procesu razvoda braka jedva čekaju da se njihova bračna zajednica okonča i „na papiru“ i imaju verovatno dobre razloge što su se uopšte odlučili za prekid braka, ovo donosi sa sobom dodatne probleme.

Ono na šta odmah pomislimo je promena dokumenata. Ova peripetija ne utiče na muškarce koliko na žene jer žena treba da podnese zahtev za izradu novih dokumenata, sa novim prezimenom i adresom, što oduzima mnogo vremena, ali i novca. Zahtev za promenu prezimena podnosi se u roku od 60 dana od presude o razvodu, a u zahtevu se traži vraćanje starog prezimena. Ukoliko prođe navedeni period, smatra se da bivši supružnik želi da nastavi da koristi prezime stečeno sklapanjem braka.

Ukoliko bivši suprižnici imaju zajedničku decu, razvod roditelja u najvećem broju slučajeva loše utiče na decu posebno ako se nalaze u osetljivom tinejdžerskom dobu. Potrebno je razgovarati sa njima i staviti im do znanja da ih mama i tata vole kao i ranije i da se odnos prema njima nije promenio. Bilo da je razvod braka bio sporazuman ili je o njemu odlučivao sud, neophodna je saradnja roditelja kada je u pitanju interes dece, kao i sloga i uzdržavanje od ružnih reči i svađa kada su deca prisutna.

Ono sa čime treba da se pomirite prilikom razvoda braka je zakonska obaveza izdržavanja jednog supružnika od strane drugog ukoliko nema sredstava za život ili je nesposoban za rad ili nezaposlen. Ova obaveza može da traje najduže pet godina. Pored toga, supružnik koji je izgubio roditeljsko pravo, dužan je da isplaćuje alimentaciju u visini koja je propisana sudom.

Razvod braka –  da ili ne?

Potrebno je zaista mnogo razmišljanja da bi se donela odluka o prekidu braka. Ovo je teško posebno ukoliko su supružnici dugo godina u bračnoj zajednici i imaju decu i zajedničku imovinu. Mnogi odustanu upravo zbog ova dva razloga i nevoljno nastavljaju da žive u neslozi.

Ukoliko ste došli u situaciju da se dvoumite da li da se razvedete i smatrate da ne bi pomogle ni zajedničke terapije, razvod je verovatno pravo rešenje za vas jer nerešivi problemi samo nastavljaju da se šire. Ostajanje u lošem braku naročito može loše da utiče na vašu zajedničku decu i da im ostavi trajne posledice, tako da mnogi greše kada se odlučuju da ostanu u braku zbog dece. Deci će u početku biti teško, ali će svakako biti srećniji ukoliko ne budu odrastali uz svakodnevne prepirke i svađe roditelja.

Pronađite dobrog advokata

Ukoliko ste se ipak odlučili za najteži korak, da okončate svoj brak, potrebno je da izaberete advokata sa velikim iskustvom u oblasti porodičnog prava. U tom slučaju se naoružajte strpljenjem, ali i voljom da stvari okončate na najbezbolniji mogući način.