Nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha

71

Zavod za javno zdravlje Sombor vršio je merenje kvaliteta vazduha u Kuli, u periodu od 20.06.2022. do 26.06.2022. Prvog dana merenja koncentracije suspendovanih čestica RM 2,5 prelazile su dozvoljenu vrednost, dok je od 21.06 do 26.06. koncentracija ovih čestica bila u okviru dozvoljenih vrednosti. Merenje je vršeno na lokaciji vrtića „Kolibri“ u Lenjinovoj ulici, a rezultati merenja se mogu pogledati na zvaničnoj prezentaciji Opštine Kula.