Održana 3. sednica Skupštine opštine Kula

296

Treća po redu sednica Skupštine opštine Kula protekla je u znaku konstantne diskusije i prebacivanja odgovornosti između opozicionih odbornika i odbornika vladajuće većine, kako o poslovniku, tako i o položaju i zastupljenosti mađarske nacionalne zajednice.

Najpre, ona je počela izlaganjem predsednika skupštine Velibora Milojičića, koji je razjasnio izlaganje odbornika Zlatka Ostojića i oduzimanje reči njemu na prethodnoj sednici, koji je izneo tvrdnju o ponižavanju mađarske nacionalne zajednice na prethodnoj sednici.

Odbornik Ostojić je odgovorio na izlaganje predsednika Milojičića i izneo je tvrdnju da su dva odbornika mađarske nacionalne pripadnosti nesrazmeran broj u odnosu na ukupan njihov broj u opštini Kula. Povodom ovog pitanja za reč se javio i predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, koji je sa velikim uvažavanjem govorio o odbornicima SVM-a, kao i o zameniku predsednika opštine Kula, Karolju Valki, koji je indirektno spomenut u izlaganju opozicionih odbornika. Miljanić je za govornicom izjavio da je direktno Karolj Valka odgovoran za mnoge dragocene projekte, kako za mađarsku zajednicu, tako i za opštinu Kula. Nakon ove rasprave prešlo se na usvajanje dnevnog reda, koji je usvojen većinom od 23 glasova odbornika. Takođe, usvojen je i predlog za objedinjavanje nekoliliko tačaka u jednu raspravu, s obzirom da su tačke dnevnog reda srodne i tiču se otuđenja zemljišta u javnoj svojini.

Prvu tačku dnevnog reda obrazložio je načelnik budžeta, Zoran Vignjević, koji je rekao da su planirani prihodi nešto veći od 2,4 miliona dinara i da je budžet investiciono opredeljen. Takođe, Vignjević je naveo da postoje opravdani razlozi za rebalans budžeta. Ipak, početak rasprave o budžetu počela je dobacivanjem iz klupe odbornika Ostojića i Krivokuće, nakon čega je drugom navedenom izrečena opomena. Nakon toga, za reč se javio predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, koji je pojasnio da je rebalans budžeta neophodan, pre svega zbog izgradnje puta Sivac-Stapar, koja je ujedno i najznačajnija infrastrukturna investicija. Takođe, opredeljena su sredstva za dalje opremanje industrijske zone, što je glavni preduslov za dalje privlačenje investicija. Veoma bitna stavka u budžetu, rekao je Miljanić, jeste završetak radova na kanalizaciji u svim naseljenim mestima. Nakon izlaganja predsednika opštine, za reč se javio odbornik Miloš Krivokuća, koji je ukazao na povredu dve odredbe poslovnika od strane predsedavajućeg.

Odbornici su većinom glasova odbili ovo ukazivanje na povredu poslovnika. Na izlaganje predsednika opštine replicirao je odbornik OG „Kuljani i naš grad-Ujedinjeni za pobedu Kule“, Zlatko Ostojić, koji se vratio na početnu temu položaja Mađara u SO Kula.

Predsednik Miljanić odgovorio je na ove tvrdnje i da je manir opozicije da neistinama i poluistinama objavljenim na društvenim mrežama zbune javnost i građane i izneo kao primer lažnu vest o cenama na bazenu u Kuli. Raspravu u okviru dnevnog reda vratio je odbornik OG „Kritična masa-za pobedu“ koji smatra da kreditno zaduživanje predstavlja potencijalno veliku opasnost za samo funkcionisanje opštine. Takođe, Obradović je izneo tvrdnju da su prevelika sredstva opredeljena za održavanje zelenih površina. Predsednik opštine je, na ove tvrdnje, odgovorio da je održavanje zelenih površina svojevrsni brend i da je svaki uloženi dinar maksimalno opravdan. Odbornik Zlatko Ostojić ukazao je na problem nedostatka zdravstvenih radnika i apelovao je da opština preduzme nekakvu inicijativu kako bi se ukazalo na ovaj problem.

Manifestacija „Dani sela, dani žita“ bila je jedna od tema rasprave o budžetu, s obzirom da je odbornik Rade Obradović postavio pitanje finansiranja ove manifestacije, što je izazvalo repliku odbornice vladajuće većine, Miljane Rabrenović. Budžet opštine Kula i njegovu likvidnost doveo je u pitanje odbornik Marko Bošnjak, koji je upozorio javnost da je opština pred bankrotom, na šta je predsednik opštine odgovorio da je u pitanju gomila neistina. Nakon iscrpljene rasprave, sve budžetske tačke, uključujući i rebalans, usvojene su većinom glasova odbornika.

Na sednici su usvojene i odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula, zatim pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu, kao i raspisivanje oglasa za otuđenje nepokretnosti koje je u svojini opštine Kula. Usvojena je Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Radnik“, kao i imenovanje komisije za sprovođenje pomenutog konkursa. Predlog Odluke o naknadama za učešće u radu u organima opštine Kula, kao i Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Sportskog centra opštine Kule takođe su usvojeni većinom glasova.

Skupština je usvojila i sledeća rešenja: Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Ruskom“, Rešenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i određivanju praznika opštine Kula, Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za planove opštine Kula, Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture Crvenka i Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Crvenki. Poslednja tačka bila je rezervisana za odbornička pitanja, čime je sednica zaključena.