Počelo asfaltiranje ulice u Novoj Crvenki

82

Lokalna samouprava u predhodnom periodu najavila je sfalitranje mnogih ulica i puteva u delovima opštine Kula. Tom prilikom, predsednik opštine Kula, istakao je da politika lokalne samouprave stavlja akcenat na sve naseljene delove opštine Kula i da neće biti zapostavljena ni manja mesta u opštini. Danas je počelo asfaltiranje Lenjinove ulice u Novoj Crvenki. Tim povodom predsednik Saveta MZ Nova Crvenka, Milorad Tunguz, naveo je da je izrazito zahvalan lokalnoj samoupravi i prvenstveno predsedniku opštine, s obzirom da je afaltiranje ulice bila upravo njegova inicijativa. Tunguz je dodao da je ideja iznešena pre par meseci, a da su danas krenuli radovi na asfaltiranju ulice u dužini od preko 650 metara .

Dejan Aleksić je ispred Saveta za saobraćaj opštine Kula istakao da je ovo samo jedna u nizu ulica koja će biti sanirana u okviru redovnih radova po planu za tekuću godinu. Pored asfaltiranja koje se obavlja u Novoj Crvenki u toku su i radovi na krpljenju udarnih rupa na nekoliko lokacija, posle ovih radova planira se da se saniraju ulice u Kuli i Ruskom Krsturu navodi Aleksić.

Radovi koji se trenutno sprovode, upravo kao i oni koji će biti izvedeni u narednom periodu su sa ciljem povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju i u skladu su redovnog održavanja puteva na teritoriji opštine Kula.