Održana osma sednica Opštinskog veća

165

Na 8. sednici Opštinskog veća, koja je održana danas pred članovima ovog tela nalazilo se 8 tačaka dnevnog reda.

Jedna od tačaka dnevnog reda se odnosila na Predlog Plana integriteta opštine Kula koji je po zakonu izrađen od strane lokalne samouprave.

Nacrt Plana razvoja opštine Kula za period 2022-2028. godine je takođe jednoglasno usvojen i on će od 25. jula do 5. avgusta ići na Javnu raspravu u skladu po zakonu.

Nacrt Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za opštinu Kula za period 2022-2024. godinu takoće je prihvaćen i upućuje se na dalje razmatranje na sednici Skupštine opštine Kula.

Prihvaćeni su i rebalansi Finansijskih planova Mesnih zajednica Gornji Grad Kula, Crvenka, Sivac, i Nova Crvenka za 2022. godinu. Rebalansi su uglavnom urađeni usled povećanja cena repromaterijala za čišćenje, krečenje, ali i zbog izplate jubilarnih nagrada i obeležavanja značajnih datuma za naseljena mesta.