SVETSKI DAN PREVENCIJE UTAPANjA – 25. JULI

242

Protekle godine Ujedinjene nacije su usvojile rezoluciju o prevenciji utapanja koja prepoznaje razmeru i uticaj prevencije utapanja na globalnom nivou i poziva na koordinisan odgovor kako bi se sprečio što je moguće veći broj utapanja.

Izvor: vrbas.net

Ujedinjene nacije su u okviru rezolucije proglasile 25. juli Svetskim danom prevencije utapanja.
Neki od glavnih razloga za donošenje rezolucije su sledeći:

  • Prema procenama SZO, u proteklih 10 godina je život utapanjem izgubilo 2,5 miliona ljudi širom sveta, što je i glavni razlog donošenja rezolucije.
  • Utapanje spada u jedan od 10 najčešćih uzroka smrti kod dece i mladih uzrasta do 24 godine.
  • 90% utapanja se dogodi na neuređenim kupalištima, odnosno rekama, jezerima, bunarima i rezervoarima za čuvanje vode u domaćinstvima u državama sa niskim i srednjim prihodima.

Crveni krst Srbije kao Nacionalni granski sportski savez i član Međunarodne spasilačke federacije podržava napore Ujedinjenih nacija i SZO u skretanju pažnje na probleme vezane za utapanje.

U želji da poruka koju šaljemo dopre do što većeg broja građana i na taj način smanjimo broj utapanja na teritoriji Republike Srbije, pozivamo i naše lokalne medije da daju svoj doprinos u podizanju svesti građana o utapanju i prevenciji utapanja uz korišćenje video materijala čije linkove dostavljamo u prilogu.