Voda u kanalu na Malom Staparu i u Kuli nije za kupanje

223

U letnjim mesecima Zavod za javno zdravlje iz Sombora prati kvalitet vode na neregistrovanim kupalištima duž Velikog Bačkog kanala koja građani koriste za kupanje i rekreaciju i to na sledećim punktovima:

Izvor: adam.co.rs

1.U Kuli kupalište između mostova;
2.U Sivcu na Malom Staparu;
3.U Ruskom Krsturu-bazen ustava;
4.U Kruščiću na kupalištu kod stadiona.

Prema poslednjoj analizi u Kruščiću i Ruskom Krsturu kvalitet vode je u okviru II
klase kvaliteta koja dozvoljava kupanje i rekreaciju na površinskim vodama.
Analizama je utvrđeno da površinska voda u Kuli između mostova i na Malom Staparu
nije zdravstveno ispravna za kupanje zbog mikrobiološke neispravnosti nastale usled
povećanog broja fekalnih enterokoka.

Zagađenja je nastalo usled fekalne kontaminacije zbog nesavesnih građana koji ne
koriste fekalnu kanalizacionu mrežu nego septičke i osočne jame prazne u kanal.Usled
niskog vodostaja i smanjenog protoka vode u kanalu zbog dugotrajne suše i ekstremno
visokih temperatura, povećana je koncentracija zagađujućih materija.
Obaveštene su nadležne inspekcijske službe koje su izašle na teren.

Apeluje se na građane da ne koriste neregostrovana kupališta u Kuli i na Malom
Staparu do pribavljanja novog nalaza ovlašćene zdravstvene ustanove kada ćemo izdati
novo saopštenje.