JP „Vode Vojvodine“: Aktivno 15 gradilišta vodnih objekata

71

JP „Vode Vojvodine“ gazduju sa 22.000 kilometara kanalske mreže, ali ona nije sva usmerena na navodnjavanje njiva, rekao je za Politiku pomoćnik direktora za tehničke poslove u JP Vode Vojvodine Igor Kolaković.

Izvor: agrofin.rs

On je dodao da nije dovoljno imati samo kanale za navodnjavanje, već i da su potrebni vodni objekti, odnosno podsistemi koji će se dalje granati po Vojvodini i tako omogućiti da voda stigne do pojedinačnog korisnika.

“Vode Vojvodine je 2012. godine imalo započeta četiri podsistema za navodnjavanje, a danas  osam podsistema i izgrađenih nekoliko dvonamenskih sistema. Reč je o kompleksnim i velikim projektima koji se grade više godina. Iz Abu Dabi  fonda dalje razvijamo i otvaramo nove podsisteme za navodnjavanje, te u ovom trenutku imamo aktivnih 15 gradilišta vodnih objekata”,  kaže Kolaković.

B.K.

Izvor: agrofin.rs