PKS: Poljoprivrednici da vode računa o rokovima za dobijanje podsticaja

58

Privredna komora Srbije podseća poljoprivrednike da kod nadležnih institucija učestvuju u aktuelnim pozivima i programima i konkurišu za sredstva i podršku Ističu da je rok, kada je reč o merama za ruralni razvoj odnosno investicijama u fizičku imovinu za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije do 30. septembra.

Izvor: agrofin.rs

Takođe, poljoprivrednici se mogu prijaviti za premije za mleko, a rok za prijavu za treći kvartal je od 1. do 15. oktobra.Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje rok za prijavu takođe ističe 15. oktobra, kao i za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje. Rok za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju – po košnici pčela je do 15. oktobra. Isti datum važi i za prijavu za podsticaje za podizanje matičnih zasada, kao i za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja.

Rok za prijavu za podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla je do 31. oktobra. Takođe do istog datuma može se konkursti za podsticaji za očuvanje biljnih genetičkih resursa kao i podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rok za podsticaje za premiju osiguranja useva,plodova,višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja je do 15. novembra. Za prijavu za regres za troškove skladištenja rok je do 30. novembra, a podsticaji za proizvodnju konzumne ribe do 31. decembra.

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte, otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra.

B. K.

Izvor: agrofin.rs