Zgrade u Kuli pred energetskim izazovom

610

Međunarodna situacija i zakomplikovani odnosi na globalnom nivou utiču, između ostalog, i na cene energenata. Dodatni problem jesu i dugovi jednog broja stanara za grejanje koji opterećuju ionako labavo funkcionisanje sistema upravljanja stambenim ulazima. Visoke cene i dugovanja dovode u pitanje sam tok grejne sezone.

Iako opština Kula nema ingerencije po ovom pitanju i nije odgovorna za nabavku ogreva za stambene objekte koji su u vlasništvu stanara, predsednik opštine, Damjan Miljanić, tim povodom je započeo prijem upravnika zgrada i najavio je da je opština voljna da se uključi u rešavanje ovog problema kako bi se došlo do kompromisa i najprihvatljivijeg rešenja:

„Veliki je problem što polovina zgrada ima izabrane upravnike, dok ostala polovina ima takozvane prinudne upravnike koje postavlja opština, a sad imamo situaciju da ni prinudni upravnici ne žele da se late tog posla zbog, očigledno, nerazumevanja same situacije od strane stanara koji ne žele da shvate da ne postoji čarobni štapić. Oni sami moraju da rešavaju svoje probleme unutar same zgrade kako je to zakon definisao. Ono što je dodatni problem jeste problem sa energentima u celom svetu. U Srbiji, uveren sam, će se taj problem najmanje osetiti ali će se sigurno osetiti i da u tom smislu moramo videti koja rešenja imamo na raspolaganju i kako opština može da interveniše. U jednom broju zgrada grejanje je na gas i tu uslugu grejanja pruža komunalno preduzeće. U ostalim zgradama to još nije realizovano i nije sprovedeno i, objektivno, jako je teško da se to sprovede u kratkom periodu. Sa druge strane, problemi su i u nabavci mazuta i drugih energenata, dok je za električne instalacije upitno da li to mogu da izdrže. Imali smo situaciju prošle godine da smo uspeli da preko Ministarstva energetike nabavimo pozajmicu za jednu zgradu, ali jednostavno građani moraju da shvate da i pozajmica, kad se obezbedi, mora da ima garanciju i menicu ko će tu pozajmicu da vrati“.

Na ulazima solitera u Fragmentu istaknut je dopis nadležnih službi Elektrodistribucije Srbije o eventualnom grejanju ovog dela Kule na struju. Kako se navodi u dopisu, sam Fragment nije predviđen za ovaj način grejanja, koji potencira jedan deo stanara, jer električni kablovi i vodovi nisu projektovani za to. Još se navodi da je potrebno upućivanje pismenog zahteva Opštini Kula i Elektrodistribuciji Sombor za izgradnju dodatnih vodova i trafostanica. Fragment je samo jedan deo složene slagalice kada je grejanje u pitanju, a dani koji su pred nama pokazaće šta je i da li je uopšte moguće bilo kakvo rešenje. Ono što je jedino sigurno jeste, kao u naslovu filmskog blokbastera „Igra prestola“, a to je da „Zima dolazi“.