VRBAS – OSVEŽAVANjE OZNAKA NA HORIZONTALNIM SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA

78

Farbanjem oznaka na saobraćajnicama u zonama Osnovne škole „Bratstvo jedinstvo“ i Gimnazije „Žarko Zrenjanin“, putari JKP „Komunalac“ započeli su poslove osvežavanja horizontalnih linija u blizinama obrazovnih ustanova u Vrbasu. Ovi radovi obavljaju se u cilju podizanja bezbednosti učenika uoči početka školske godine.

Pred početak svakog septembra, vrbaski putari osvežavaju slova, pešačke prelaze i zaustavne trake na kolovozima u blizini osnovnih i srednjih škola. Kada označe sve prilaze osnovnim i srednjim školama na području Vrbasa, iste poslove obavljaće u selima koja administrativno pripadaju vrbaskoj opštini.

„Obnova signalizacije predstavlja saobraćajno – tehničku meru koja omogućuje sigurnije kretanje dece na putu od kuće do škole. Bezbednost dece u saobraćaju je prioritet svih prioriteta, posebno što se svakog septembra broj vozila na drumovima povećava.“, rekao je predradnik u PJ „Čistoća“ Milovan Krivokapić.

Poslovi putara u manjoj meri ometaju saobraćaj, ali Krivokapić, sve vozače moli za strpljenje u trenutku radova.

„Za dve nedelje deca se vrćaju u školske klupe, prvaci postaju samostalni pešaci, odn, učesnici u saobraćaju, te bih zamolio vozače da poštuju brzinu od 30 kilometara na čas u blizinama škola“, poručuje Krivokapić.