Tri miliona dinara za stare i umetničke zanate u Vojvodini

32

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam danas je raspisao novi javni konkurs u oblasti privrede i to za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini, a radi očuvanja proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za ovu delatnost.

Izvor: agrofin.rs

Sekretarijat na ovaj način nastoji da utiče na povećanje konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od tri miliona dinara, tačnije po 1,5 miliona za tekuće i kapitalne subvencije. Subvencionisani iznos se odobrava za opremu u visini od najmanje 100.000 do 250.000 dinara, kao i za nabavku repromaterijala u visini od najmanje 80.000 do najviše 200.000 dinara.

Rok za podnošenje dokumentacije je 27. septembar 2022. godine.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Izvor: agrofin.rs