Podeljeno 94 ugovora za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova stanovnicima opštine Kula

419

Opštinsko veće opštine Kula na nedavno održanoj sednici usvojilo je odluku o podeli bespovratnih sredstava za 94 građana u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Danas je u sali SO Kula upriličena podela ugovora korisnicima. Ugovore su građanima podelili predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, i Suzana Musić, energetski menadžer opštine Kula.

Neposredno pre podele ugovora predsednik Miljanić zahvalio se građanima koji su se odazvali ovom Javnom pozivu, istakavaši činjenicu da je broj korisnika ove godine znatno veći nego prethodne i da je odziv građana u Kuli znatno veći spram građana drugih lokalnih samouprava. Predsednik opštine iskoristio je priliku da prisutnima predoči i sprovođenje i značaj mera uštede električne energije koja je snazi, ali i da ih uputi u buduće planove naše lokalne samouprave.

Kada je u pitanju današnja podela ugovora i značaj kako za same građane, tako i za čitavu opštinu kada je u pitanju energetska ušteda Damjan Miljanić ističe da je ovakva subvencija posebno važna pogotovo sada, kada tema energetike i energenata praktično glavna tema svuda u svetu. Miljanić je napomenuo da je sa ukupno podeljenih 159 ugovora opština Kula jedna od opština koja je izdvojila najviše sredstava i obuhvatila najveći deo građana. “Visina sredstava se u proseku kreću oko 100 hiljada dinara po korisniku i tu se podrazumeva ugradnja PVC prozora, termoizolacije i nabavka kotlova i toplotnih pumpi. Pomoć je građanima, ali u ovom momentu ovo je i pomoć državi, koja će na taj način moći da obezbedi dovoljno energenata.“ – zaključio je predsednik opštine Kula. On je iskoritio priliku da najavi da se krajem meseca, očekuje saglasnost iz Ministarstva energetike, kojom će raspisati još jedan konkurs za postavljanje solarnih elektrana, čime će se ostvariti ušteda. Građani će, praktično, moći da imaju proizvedenu struju iz tih elektrana za svoje domaćinstvo Govoreći o planovima Miljanić se osvrnuo na ono učinjeno i na buduće planove: “Paralelno sa tim, imam priliku da se osvrnem na mere koje je opština prethodno preduzela. Nije se radilo ad hok, radilo se kroz jedan plan razvoja i strategiju kada je reč o energetici. Jedanaest ustanova je prešlo ili prelazi na gas, radovi su u toku ili su završeni, a LED rasveta je u većini ustanova postavljena. Time se dodatno ustvaruje ušteda, a takođe trebalo bi do kraja meseca da krenu radovi i na postavljanju solarne elektrane u OŠ „Isa Bajić“. Ovako, kad se pogleda, sva ta dešavanja nisu se tek tako desila, već je bilo potrebno uraditi i projektnu dokumentaciju, obezbediti finansijska sredstva koja nisu mala, a dosta je sredstava stiglo iz republike i pokrajine, Najveći deo, naravno, obezbeđen je iz opštinskog budžeta i to, opet, ukazuje na sistemsko razmišljanje i strateški se postavljaju stvari i onda se realizuju iz godine u godinu. Spomenuo bih i mere štednje koje su od skoro na znazi. Srbija je, kao i većina evropskih zemalja, donela uredbe i mere štednje. Te mere su prosleđene našoj opštini i, shodno tome, mi smo razradili planove za ovu grejnu sezonu. Te mere štednje već se sprovode, pre svega u kancelarijama javnih ustanova, u školama i vrtićima takođe samo u kancelarijama. Merama koje se odnose na obrazovne i vaspitne ustanove neće se ugroziti komfor đaka i dece. Odnose se konkretno domaćinsko ophođenje prema energentima i već se sprovode, sa ciljem da se ne naruši komfor krajnjih korisnika, a da se uštedi električna energija za 15 odsto.

Kada je reč o javnoj rasveti- dekorativna i fasadna rasveta je isključena, a novogodišnja će biti redukovana i po obimo i vremenski. Sve su ovo mere koje nisu ništa novo, i sprovode se u većini Evrope i lokalnih samouprava u Srbiji. Svime što je do sada urađeno i onim što će biti sprovedeno ciljevi koji su zacrtani, neumitno će biti ostvareni.

Kada je briga o socijalno ugroženom stanovništvu tokom predstojeće zime, opština Kula u saradnji sa Centrom za socijalni rad izdvojiće preko 10 miliona dinara u vidu pomoći za obezbeđivanje energenata ili plaćanja računa za električnu energiju. Ovo za naše građane nije novina, sprovodila se ovakva mera i prethodne godine, samo je ove godine i finansijski i obimno ova pomoć znatno veća, kako bismo pokušali da pomognemo staovništvu. Sve pripreme su završene i biće predočene na Opštinskom veću, a potom i početi da se primenjuju ove mere.“

Po konkursu koji je objavljen 24. juna tekuće godine više od 150 građana je konkurisalo za promenu stolarije, kotlova ili za termolizolaciju kuća i stanova. Po konačnoj rang listi sredstva za kotao za biomasu dobio je jedan korisnik, za promenu stolarije 37, za promenu kotla i radijatora 6, za promenu kotla 44, za termolizolaciju 5 i za sufinansiranje toplotne pumpe 1 učesnik konkursa. Jedna od korisnica ove subvencije navela je : “Imali smo sreće i veoma smo zahvalni što smo uspeli dobiti ta sredstva od opštine. Konkurisali smo za zamenu stolarije i prozora na našoj kući. Znači nam jako puno, stari prozori su bili u zaista lošem stanju i sigurno je da će biti znatna ušteda nakon postavljanja novih prozora, koje očekujemo do početka grejne sezone.“

Danas su korisnici potpisali ugovore, većina očekuje početak radova uskoro, dok su kod nekih građana radovi završeni.