Negovanje tradicije i preduzetničkog duha na “Krsturskom sajmu 2022“

176

Stari zanati koji su odoleli modernom vremenu, ali i preduzetnički duh koji je jedna od odlika stanovnika Ruskog Krstura godinama već su pretočeni u nestereotipnu manifestaciju pod nazivom ''Krsturski sajam''. U organizaciji Udruženja Zanatlija i Udruženja Bajka iz Ruskog Krstura u subotu je otvoren ''Krsturski sajam 2022''. Svim ljubiteljima starih zanata predstavljene su radionice na otvorenom i gotovi proizvodi preduzetnika, članova udruženja zanatlija iz Ruskog Krstura i gostiju iz okolnih mesta.

Nakon što je otvorio manifestaciju predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, istakao je značaj ovakvih događaja, koji osim što neguju tradiciju i preduzetnički duh ujedno se afirmiše i podiže svest kod mladih da se bave starim zanatima. “Udruženje Zanatlija Ruski Krstur svake godine konkuriše na programe koje sprovodi optšina Kula, a jedan je od njih i ovaj sajam. Mi smo kao lokalna samouprava prepoznali Ruski Krstur kao mesto sa aktivnim udruženjima, koji su prisutni u mnogim programima – i kad je u pitanju turizam i kada je u pitanju program rodne ravnopravnost, ali i programi raznih strateških dokumenata. Ono što je dragoceno u komunikaciji sa građanima jeste sama orgnizacija koja je neprikosnovena.“- navodi Miljanić i zaključuje da će opština Kula i dalje nastaviti da podržava ovakve sajmove, jer je to način da očuvamo tradiciju, kulturu i stare zanate.

Sajam se održao u dvorištu i prostorijama udruženja, a održavanje istog pomogli su opština Kula i Turistička organizacija opštine Kula.