Održana prva sednica Saveta za bezbednost opštine Kula

318

U svečanoj sali Skupštine opštine Kula danas je održana sednica Saveta za bezbednost opštine Kula u novom sazivu. Sednicom koja je sačinjena od dve tačke dnevnog reda predsedavao je predsednik opšštine Kula, Damjan Miljanić.Prva tačka dnevnog reda odnosila se na aktuelnu bezbedonosnu situaciju na teritoriji opštine Kula. Prisutni su sumirali trenutnu situaciju u našoj opštini,kao i mere koje se sprovode po pitanju bezbednosti. Situacija po pitanju bezbednosti u opštini je zadovoljavajuća. Akcenat današnjeg sastanka bio je na programu u borbi protiv maloletničkog nasilja i narkomanije za iduću godinu. Predsednik opštine istakao je da cilj da se iduće godine sprovodi pojačana edukacija povodom ovih tema kroz radionice i predavanja. Način na koji će se vršiti promocija borbe protiv vršnjačkog nasilja i narkomanije sprovodiće se putem medija, a planira se održavanje tribina kako za decu tako i za roditelje. Sve ove mere biće budžetirane kroz budžet opštine Kula za 2023. godinu.