Prijava za učešće u programu „Moja prva plata“

175

Prijava nezaposlenih lica za učešće u programu „Moja prva plata“ traje do kraja oktobra. Pravo na prijavu imaju lica do 30 godina starosti koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih i nemaju radnog iskustva.

Foto: M. V.

Ovo je druga faza programa „Moja prva plata“, a prijava se vrši putem sajta [email protected]. Na ovom sajtu su dostupne informacije o prijavi, pozicije koje su verifikovane i odobrene, s tim što se prilikom prijave može konkurisati za više pozicija kod istog poslodavca ili kod više različitih poslodavaca.

Prva faza programa je bila namenjena poslodavcima. Za učešće u ovogodišnjem programu „Moja prva plata“ prijavilo se 10.313 poslodavaca sa teritorije Republike Srbije koji su ponudili 17000 radnih pozicija.

U trećoj fazi vršiće se izbog kandidata za ponuđene pozicije.