OBELEŽAVANjE EVROPSKOG DANA BORBE PROTIV TRGOVINE LjUDIMA

140

Evropska Komisija 2007. godine proglasila je 18. oktobar za Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Foto: pixabay.com

Od tada se širom Evrope organizuju aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti o problemu i posledicama trgovine ljudima. Aktivnosti koje Crveni krst sprovodi imaju veliki preventivni značaj, jer su usmerene na decu i mlade, kao posebno ugrožene ciljne grupe, ali i na profesionalce koji, u svom radu, mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima.
Razmere problema trgovine ljudima i njegov uticaj na život i zdravlje ljudi dovele su do aktivnog uključivanja Crvenog krsta Srbije u nastojanje da se spreči i olakša ljudska patnja, a samo zajedničkomi sveobuhvatnom, kontinuiranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može se stati na put ovom ozbiljnom problemu..

Crveni krst Odžaci će ovaj značajan datum obeležiti radionicama u školama i uređenjem štanda u centru Odžaka i podelom edukativnog materijala sugrađanima kako bi im ukazali na ovaj problem i njegove posledice. Štand je zakazan za 18.10.2022. godine, a radionice namenjene učinicima sedmih razreda istog dana u OŠ „Miroslav Antić“ u Odžacima (četvrti i peti čas).