Održana 17. sednica Opštinskog veća

157

Na 17. po redu sednici Opštinskog veća, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, usvojen je Nacrt Odluke o budžetu opštine Kula za 2023. godinu, kao i Predlog Odluke o usvajanju konačne rang liste privrednih subjekata. Takođe, usvojen je i Predlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje ugradnje panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Kula za 2022. godinu. Po zahtevu Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Kula, Vrbas, Odžaci usvojen je i Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za izvođenje radova investicionog održavanja na zakupljenom prostoru. Sve usvojene tačke dnevnog reda upućuju se Skupštini opštine Kula na razmatranje i usvajanje.