Počela grejna sezona u Kuli

232

Detalje predstojeće grejne sezone kada je u pitanju Kula izneo je predsednik opštine, Damjan Miljanić, istakavši da je donetim Zaključkom omogućeno javnim ustanovama, pre svega školama i vrtićima, u prethodnih petnaest dana da sami procene da li je potrebno početi sa grejnom sezonom pre današnjeg dana.

Neke ustanove i objekti su u tim periodima uključivale sisteme grejanja, a od 1. novembra je to, zapravo, obaveza da, u redovnom režimu, se svi ti objekti greju. “U svim ustanovama, školama, vrtićima je, samim tim, i danas u punom kapacitetu počelo grejanje i to je ono što je dobro. Ono o čemu se prethodnih meseci pričalo , na kraju krajeva, i ovde kod mene u kabinetu, i o povodom čega su se tražila rešenja jeste sistem grejanja kolektivnog stanovanja, odnosno grejanja u zgradama u Kuli“.-izjavio je predsednik opštine. Miljanić je dodao da je lokalna samouprava preduzela mere, kojim će se subvencionisati grejanje, odnosno praktično će Opština platiti grejanje i izdvojiti sredstva za socijalne slučajeve i za lokalno siromašno stanovništvo i one koje, samim tim, žive u zgradama. Opredeljena su sredstva i za pomoć stambenim zajednicama, sa maksimalnim iznosom od 900 hiljada po jednoj stambenoj zajednici i to je maksimalni iznos za stambene zajednice koje pružaju uslugu grejanja – ovo su dve mere koje su obezbeđene od strane opštine. “Nažalost, u većini stambenih zajednica nije se došlo do rešenja kada je u pitanju grejanje. Nisu uspele zajednice da organizuju taj deo posla, cene energenata su dosta visoke. Komunalno preduzeće je izašlo sa predlogom svoje cene i svoje ponude koja nije bila prihvaćena i, u većini, stambenih zajednica, broj zainteresovanih korisnika tog, rekao bih, najefikasnijeg načina grejanja, je ispod 50 posto, što je, zapravo, i opredelilo komunalno preduzeće da ne može da pruža tu uslugu. I u narednom periodu mi ćemo pokušavati da nađemo rešenja. Svaka stambena zajednica ima specifičnu problematiku i uslovno rečeno, specifične probleme. Definitivno, ono što jeste neko buduće rešenje je da, jednom merom ili na jedan način, rešimo taj problem gde će biti obuhvaćene sve stambene zajednice“.- zaključio je Damjan Miljanić.

Uprkos energetskoj krizi koja je ove godine obuhvatila čitav svet, grejna sezona u Kuli danas je počela i zvanično. Lokalna samouprava prateći politiku koju sprovodi na svim nivoima na vreme je obezbedila prelazak mnogih javnih ustanova na grejanje na gas, a polako se uvodi i trend ugradnje solarnih panela. Kada se osvrnemo na stambene zajednice u Kuli, ono što je činjenica jeste da se stambena zajednica u Ulici Veljka Vlahovića sama organizuje za grejanje, jer već nekoliko godina nemaju kompromis oko organizovanog grejanja. Stanovnici stambenih zajednica u Lamelama i na kulskom Fragmenu, nisu uspeli da se organizuju po pitanju grejanja ni u sopstvenoj režiji, a nisu našli ni sklopili dogovor sa JKP “Komunalac“ iz Kule. Kulsko JKP vrši uslugu grejanja stanovnicima stambenog bloka u Partizanskoj ulici od 2017. godine.