Zasijala LED rasveta u hali u Ruskom Krsturu

249

Primenjivanje aktivnosti i povlačenje poteza u cilju uštede električne i toplotne energije, a u skladu sa trenutnom energetskom situacijom u svetu i Srbiji, posao je koji se u opštini Kula efikasno sprovodi.

Naime, smanjenje potrošnje električne energije u javnim ustanovama za 15% posao je koji se uveliko realizuje, a jedan od takvih primera jeste Sportsko-školska hala u Ruskom Krsturu gde je montirana i puštena u rad nova LED rasveta. Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, obišao je ovaj objekat kako bi se uverio da nova rasveta ispunjava svoju svrhu, a to je bolje osvetljenje uz veće uštede potrošnje:

„Ušteda je tolika da postavljene nove LED svetiljke imaju tri puta manju snagu i, samim tim, troše tri puta manje električne energije nego stare svetiljke. Broj svetiljki je ostao isti, a osvetljenje koje se dobija sa novim svetiljkama je bolji i veći nego što je bio. Praktično, time će ušteda biti preko 30%, a proračuni su, kada je ovaj objekat u pitanju, da će ušteda biti i 40%. Ova LED rasveta je od danas u funkciji, a radovi na postavljanju ovog tipa rasvete su u toku na još jednom objektu Predškolske ustanove „Bambi“. Cilj je da fazno, iz meseca u mesec, rešavamo probleme u našim objektima. Ostalo je još nekoliko objekata i oni su u planu sledeće godine, a takođe i u zgradi Opštinske uprave fazno, sprat po sprat, se rešava rasveta i ove godine će ona biti postavljena, a cilj je da, do kraja sledeće godine, svi objekti dobiju LED rasvetu. To je jedna od mera uštede i uštede koje se tu ostvaruju su značajne i bitne, a paralelno se sprovode i neke druge mere.“

Osim ove vrste mera, opština Kula je u proteklom periodu radila i na energetskoj sanaciji sa ciljem uštede, te je tako jedanaest javnih ustanova prešlo na gas. Mere u ovom pravcu se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije u državnim i javnim ustanovama, kao i u domaćinstvima i preduzećima sa ciljem uštede električne energije i, samim tim, ublažavanja efekata energetske krize na globalnom planu.