Produžen Javni poziv u okviru projekta AktIS Kula

153

Javni poziv za kupovinu kuća na teritoriji opštine Kula za potrebe projekta Aktivnog inkluzivnog servisa (AktIS) Kula produžen je do 31. januara 2023.godine. Opština Kula kupuje kuće od zainteresovanih lica u maksimalnom iznosu do 25.000 dolara, u zavisnosti ako je objekat odmah useljiv i nije potrebno ulagati dodatna novčana sredstva.

Objekat može biti i jeftiniji, a troškove adaptacije snosi opština Kula. Troškove procene tržišne vrednosti nepokretnosti, poreza na prenos apsolutnih prava, kao i takse za uknjiženje i druge troškove vezano za sticanje prava svojine snosiće Opština Kula. Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor i otkup kuća. Dokumentacija se dostavlja na pisarnicu Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Kula, Lenjinova 11, sa napomenom „Aktivni inkluzivni servis Kula“. Za više informacija i potrebnu dokumentaciju možete se obratiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u zgradi opštine – kancelarija broj 311 ili na telefon 025/751189.

Opština Kula sa partnerima: Centar za socijalni rad Kula i Udruženje za MNRO „Plava ptica“ sprovodi projekat „Aktivni inkluzivni servis Kula – AktIS“ koji finansira Evropska unija – Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’.