Održana radionica o rodnoj ravnopravnosti

87

U prostorijama Ekonomsko- trgovinske škole Kula 17.11.2022.godine održana je radionica o rodnoj ravnopravnosti za članove sekcije Veštine javnog nastupa, komunikacije, prezentacije – T(opical) E(ntertaining) A(dvanced) TIME.

Radionicu je održala Zorica Ačanski-Omerović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Kula uz podršku profesorke Aleksandre Sekulić.

Radionica je održana povodom predstojećeg učešća učenika škole u globalnoj, svetskoj kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koju obeležava hiljadu sedamsto organizacija u preko sto država sveta. Ciljevi održane radionice bili su:

Prvi, da učenici učesnici kroz konkretne primere saznaju više o rodnoj ravnopravnosti, da otkriju stereotipe koji postoje prema polovima pojedinačno, posebno prema ženama, i koje vrlo često i sami imaju; zatim, da kritički promišljaju o rodnoj ravnopravnosti, da iznose svoje stavove, argumentuju ih, da sučeljavaju mišljenja u zdravoj komunikaciji međusobnog uvažavanja;

Drugi, da se učenici, članovi pomenute sekcije, pripreme da učestvuju u vršnjačkoj edukaciji ostalih učenika škole tako što će sami voditi radionice o rodnoj ravnopravnosti na časovima odeljenjskog starešine u svim odeljenjima škole, a tokom obeležavanja i učešća u kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ (kampanja obuhvata pet važnih datuma: 25. Novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama; 1. decembar – Svetski dan borbe protiv AIDS-a; 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetima; 6. decembar – Godišnjica Montrealskog masakra;10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava);

U prvom delu radionice Zorica Ačanski-Omerović, upoznala je učenike sa pojmovima u vezi sa rodnom ravnopravnošću, relevantnim istraživanjima i činjenicama. Uputila je učenike u moguće načine planiranja i organizovanja radionice. Predložila je sadržaje na osnovu kojih radionice mogu biti izvedene i iznela osnovna pravila koja treba da poštuju prilikom izvođenja radionica. Dala je mnogobrojne predloge u smislu odabira materijala za rad i savete kako bi aktivnosti mogle da se sprovode i proširuju. U drugom delu, učenici su prošli radionicu onako kako bi ona trebalo da izgleda kada je učenici izvode sa svojim vršnjacima i tako praktično isprobali načine rada. U dinamičnoj atmosveri analize materijala i argumentovane diskusije, učenici su izvodili zaključke o problemima rodne (ne)ravnopravnosti kritički se odnoseći prema problemu. Ujedno su stekli potrebna znanja i veštine koji će im pomoći u samostalnom izvođenju radionica za svoje vršnjake, a u okviru pomenute kampanje „16 dana“.

Učenicima će, u budućim predviđenim aktivnostima, podrška i pomoć biti profesorke Ivana Ilić i Aleksandra Sekulić, koje rukovode TEA TIME sekcijom, ali i voditeljka radionice Zorica Ačanski – Omerović.

A.S