Savet za saobraćaj: Akcenat na bezbednost u saobraćaju novim investicijama

113

Juče je održana četvrta sednica Saveta za saobraćaj opštine Kula kojom je predsedavao Karolj Valka, zamenik predsednika opštine i predsednik ovog saveta. Članovi saveta iz reda policije su prisutnima predočili izveštaj o stanju saobraćaja u opštini Kula u prethodnom periodu. Članovi su sagledali trenutno stanje na lokalnim putevima i ulicama u opštini, potom su diskutovali o sprovođenju akcije kontrola pretovara kada je prevoz šećerne repe u pitanju.

U prethodnom periodu predstavnici auto škola su pokrenuli inicijativu za osposobljavanje pologona za obuku vozača. Zaključak po ovoj tački dnevnog reda, svakako je pozitivan i u narednom periodu radiće se na rešavanju zakonskih normi koje vode ka ostvarenju ovog cilja.

Pored prisutnih članova i predsednika Saveta, sednici je prisustvovao i predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić koji je naveo da će pored aktivnosti i investicija koje su obuhvaćene dnevnim redom u narednom periodu i dalje akcenat biti na bezbednosti ljudi u saobraćaju i da će u skladu sa tim ubrzo biti postavljene nove kamere za kontrolu brzine i novi semafori.