Vlada produžila ograničenu cenu hleba i zabranu izvoza mleka

21

Vlada Srbije produžila je na još tri meseca cenu hleba “Sava” od 53,5 dinara, a do 31. decembra zabranu izvoza mleka. Usvojila je i izmenjenu Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa T-500, kojom je ograničenje cene ovog proizvoda produženo za još 90 dana, a u cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva.

Izvor: agrofin.rs

Odluku o zabrani izvoza mleka Vlada je donela da bi sprečila nestašice kako mleka tako i mlečnih proizvoda, a odluka će se primenjivati do 31. decembra.

B. K.

Izvor: agrofin.rs