Održana druga sednica Saveta za rodnu ravnopravnost i ostvarivanje jednakih mogućnosti opštine Kula

91

Savet za rodnu ravnopravnost i ostvarivanje jednakih mogućnosti opštine Kula održao je drugu sednicu kojom je predsedavala predsednica Saveta Zorica Ačanski-Omerović.

Savet je usvojio Poslovnik o radu Saveta , prodiskutovana je analiza rodne statistike urađenih zaduženja članova Saveta po oblastima. Rodna statistika je jedan od preduslova za planiranje rodno odgovornih politika i ocenu efekata primene mera na kvalitet svakodnevnog života, i to ne samo žena već svih kategorija stanovništva.

Takođe je bilo reči o procesu sprovođenje rodno odgovornog budžetiranja i uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u programe budžeta.

Posebna pažnja je posvećena kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Kampanja ima za cilj da se probudi svest o problemu nasilja nad ženama i da se preduzmu akcije za suzbijanje ovog problema. Akcija je počela 25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. Decembra kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.

 

Sednici je prisustvovao i predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić i svojim aktivnim učešćem dao podršku radu Saveta kroz predloge za rodno odgovorno budžetiranje navodeći da je upravo ono jedno od ključnih alatki koja pomaže da dostignemo punu rodnu ravnopravnost.