Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

24

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 17.11.2022 do 23.11.2022 godine. Koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmenrene od 17.11.2022 do 23.11.2022. godine na lokaciji dečiji vrtić “Kolibri” Lenjinova 17. Kula ispunjava zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).

Tokom navedenog peioda merenja koncentracija suspendovanih čestica PM 10 nije bila viša od graničnih odnosno tolerantne vrednosti propisanih gore navedenom Uredbom.

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.