Opština Kula pozitivan primer uštede toplotne i električne energije

497

Na osnovu preporuka Ministarstva rudarstva i energetike, a u cilju uštede električne i toplotne energije, opština Kula je preduzela konkretne korake na tom polju.

Suzana Musić, energetski menadžer opštine Kula, istakla je da je opština Kula uspešna na ovom polju i da računi pokazuju da je smanjenje potrošnje električne energije u javnim ustanovama prevazišlo planirani procenat od 15%:

„Ministarstvo rudarstva i energetike pripremilo je predlog preporuka za uštedu potrošnje električne i toplotne energije u državnim i javnim ustanovama, institucijama i jedinicama lokalne samouprave. Ovim merama se priključila i naša opština, i, u skladu sa dopisom ministarstva, predsednik opštine, Damjan Miljanić, organizovao je radni sastanak sa direktorima svih javnih ustanova, gde su oni bili informisani o predloženim merama u cilju uštede električne i toplotne energije. Preporuka Ministarstva je bila da se u javnim ustanovama ostvari ušteda električne energije za 15%. Samim tim, to bi obuhvatalo neke restriktivne mere, bez nekih ulaganja, kao što su isključivanje struje i isključivanje rasvete kada boravimo u objektima. Preporuka je da jedno lice bude zaduženo za uštedu toplotne i električne energije. Kada uporedimo račune od prošle i ove godine, na osnovu svih mera koje smo preduzeli, u septembru mesecu, javne ustanove u našoj opštini uštedele su 17,1 odsto, a u oktobru mesecu ušteda je 34,4%. Moram napomenuti da, kada je pogotovo u pitanju ušteda toplotne energije, nismo narušili komfor korisnika u vrtićima, školama, pre svega da ne bi ugrozili zdravlje dece. Moram istaći da je naša opština znatno uštedela što se tiče tih ustanova, ali bez ugrožavanja bilo koga.“

Kada je o javnoj rasveti reč, i na ovom polju opština Kula može da se pohvaliti uspešnom realizacijom plana uštede, a bez ugrožavanja i smanjenja kvaliteta bilo čije radne ili životne aktivnosti:

„Što se tiče javne rasvete, preporuka je bila ušteda od 33 procenta. Jedna od mera koju smo prvu preduzeli jeste gašenje dekorativne rasvete u Ekonomsko-trgovinskoj školi, zatim gašenje reflektora od 400 vati po sportskim terenima u 21 sat. Veoma je teško uštedeti na javnoj rasveti, s obzirom da ona u ovom periodu radi nekad i po petnaest sati. Ona se pali u 16 ili 17 časova, a gasi se ujutru u 6 ili 7 časova. Stoga smo se mi odlučili da, od jedne trećine javne rasvete na teritoriji opštine Kula, isključimo svaku drugu sijalicu, druga trećina je ostala uključena, i to na glavnim saobraćajnicama, u ulicama gde su domovi zdravlja i škole i druge javne institucije, a zadnja trećina javne rasvete je pod restriktivnom štednjom od pola dva do pola šest. Uštede javne rasvete bila je 21,31% u septembru mesecu i 25% u oktobru mesecu, na osnovu svih preduzetih mera štednje, tako da, u principu, možemo reći da smo i za javne ustanove i za javnu rasvetu ostvarili te mere uštede“.