Nakon završenih radova ponovo omogućena plovidba na Malom Staparu

440

Završeni su radovi na remontu prevodnice Mali Stapar na kanalu Vrbas – Bezdan i od danas je rečni saobraćaj kroz ovu prevodnicu ponovo uspostavljen.

Izvor: JVP "Vode Vojvodine"

Nakon izvršenog posla, vrednosti 97 miliona dinara, prevodnica je ponovo u funkciji, a ovi radovi doprineće, pre svega, razvoju nautičkog, a naročito ruralnog turizma u ovom delu Bačke.

Ovo je prva, ozbiljnija rekonstrukcija objekta posle više od četrdeset godina. Remont prevodnice, obuhvatao je građevinske radove na komori objekta i mašinske radove na njenim kapijama, ali je tom prilikom saniran i most na prevodnici zbog velikih oštećenja.
Prevodnica na Malom Staparu je biser industrijske baštine u Vojvodini. Puštena je u rad 1802. godine, a napravljena je da propušta brodove do 500 tona nosivosti. Kapija prevodnice otvara se na ručni pogon, a ceo kompleks objekata stavljen je pod zaštitu države.

Izvor: Služba za odnose sa javnošću JVP Vode Vojvodine

Izvor: JVP „Vode Vojvodine“