RUMA: Revitalizacija mreže atarskih puteva

308

U saradnji sa Vladom AP Vojvodine opština Ruma uložila je ove godine 36,5 miliona dinara u uređenje i sanaciju mreže atarskih puteva. Projektom uređenja obuhvaćeno je šest katastarskih opština: Grabovci, Klenak, Stejanovci, Platičevo, Hrtkovci i Ruma.

Izvor: agrofin.rs

Revitalizacija atarskih puteva urađena je sistemom cementne stabilizacije, što je jedan od najboljih metoda, a Vlada Vojvodine sa 18,5 miliona dinara je podržala ovaj opštinski projekat.

Predsednica Opštine Ruma Aleksandra Ćirić obišla je završne radove  u ataru Stejanovaca, gde će pored uređenja dva atarska puta dužine 500 metara, biti asfaltirano i otresište, na mestu gde se atarski put spaja sa Fruškogorskom ulicom.

“Kao odgovorna lokalna samouprava dužni smo da se bavimo i tim segmentom života naših sugrađana koji je  veoma važan, pogotovo za stanovništvo po selima. Poljoprivredna mehanizacija je dosta teška, frekvencija je u dugoj poljoprivrednoj sezoni velika, pa nam je bitno da se taj posao kvalitetno odradi”, rekla je Ćirićeva.

B. K.

Izvor: agrofin.rs