Za odgajivačke programe u Vojvodini 50 miliona dinara

127

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo potpisali su ugovore sa korisnicima koji su dobili sredstva namenjena za sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, u živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu u 2022. godini.Za tu namenu odvojeno je 50 miliona dinara, a odobreno je 217 podnetih prijava.

Izvor: agrofin.rs

Ugovore je uručila pomoćnica pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, Jadranka Savin, koja je istakla da je resorni sekretarijat na ovom konkursu za 90 odgajivačkih organizacija, 12 regionalnih odgajivačkih stanica i novosadski Poljoprivredni fakultet – Departman za stočarstvo, opredelio 46 miliona dinara, dok su preostala sredstva namenjena za poslove kontrole sprovođenja odgajivačkog programa.

“Ovaj konkurs  ima za cilj povećanje produktivnosti domaćih životinja, izmene i poboljšanje rasnog sastava, kao i sprečavanje smanjenja brojnog stanja domaćih životinja”, rekla je  Savin.

Kako je istakla u AP Vojvodine u 2022. godišnjim programom mera za sprovođenje odgajivačkog programa obuhvaćeno je 367 farmi, odnosno 5.762 gazdinstva na čijim imanjima se ukupno gaji oko 82.400 umatičenih grla goveda, 60.000 svinja, 180.000 ovaca, 5.000 koza, 1.300 kopitara i 486.000 živine u matičnim jatima.

B. K.

Izvor: agrofin.rs