Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

887

Centar Ministarstva odbrane Sombor je sa početkom godine otpočeo realizaciju aktivnosti uvođenja lica muškog pola u vojnu evidenciju u 2023. godini. Resorno Ministarstvo poziva lica muškog pola rođena 2005. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Izvor: q-media.rs

Uvođenje se po opštem pozivu može izvršiti u Centru Ministarstva odbrane Sombor ili u opštinskoj kancelariji, a prema prebivalištu u periodu od 16. januara do 28. februara tekuće godine.

Uvođenje u vojnu evidenciju obavljaće se u terminima:

– CMO Sombor, svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 časova,
– u Opštinskoj kancelariji Apatin, ponedeljkom, od 08.00 do 15.00 časova,
– u Opštinskozj kancelarii Odžaci, utorkom, od 08.00 do 15.00 časova.
– u Opštinskoj kancelariji Kula, sredom, od 08.00 do 15.00 časova.

Lica koja se uvode u vojnu evidenciju treba da ponesu ličnu kartu na uvid. Ukoliko ne poseduju ličnu kartu, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važenću putnu ispravu.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništu Republike Srbije.