Luka Kovačević dobitnik prve nagrade projekta „Energija je svuda oko nas“

413

Organizatori i realizatori projekta „Energija je svuda oko nas“ su Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike i Savez informatičara Vojvodine. Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu i Pokrajinskog sekretarijata za energrtiku i mineralna goriva pokrenut je pod nazivom Energija je svuda oko nas, prvi put školske 2009/2010 godine.

Cilj projekta je ne samo osvešćivanje učenika o energetskim problemima već i kreativno razmišljanje u realizaciji ideja koje mogu doprineti boljem shvatanju problema sa kojim se suočavamo.

Učenik Ekonomsko-trgovinske škole Kula, Luka Kovaćević je osvojio prvu nagradu u kategoriji likovnih radova.