Uskoro dermatološka ambulanta u Domu zdravlja Kula

782

U kulskom Domu zdravlja rukovodstvo i zaposleno medicinsko osoblje angažovano je, kako na podizanju postojećeg nivoa usluga, tako i na uvođenju novih medicinskih usluga, u cilju zadovoljenja zdravstvenih potreba i očuvanja zdravlja građana opštine Kula. O svemu onom što u skorijoj budućnosti očekuje građane u ovoj ustanovi nešto više rekla je direktorka Doma zdravlja Kula, dr Vesna Tomić:

„Što se tiče aktuelnosti koje su novina, to je rad dermatološke ambulante, sa terminima koji se obezbeđuju radi zakazivanja redovnih pacijenata. Biće pružene kompletne dermatološke usluge, dakle sam dermatološki pregled, dermoskopski pregled mladeža, to jest pregled mladeža mikroskopom, zatim različite vrste pregleda u smislu poboljšanja usluga na nivou kulske opštine, uz saradnju sa lokalnom samoupravom, koja nam je pomogla oko mnogo stvari. Druga stvar koja je jako bitna jeste da, već od sledeće nedelje, krećemo sa pokretanjem našeg savetovališta, koje je već najavljeno. Ekipa koja obuhvata pedijatriju, fizijatra, stomatologa, dermatologa i sestru iz patronaže ili pedijatrijsku sestru, kojom ćemo obezbediti i pregled dece na nivou manjih mesta. Bitno je proveriti sam status, zatim vakcinalni status dece i jako je bitno obratiti pažnju na redovnu vakcinaciju, kako bi na taj način vršili prevenciju mogućih komplikacija kod nevakcinisane dece, a znamo i sami da te komplikacije nisu baš banalne, od upale pluća pa do širenja inflamatornih procesa na druge organe. Takođe, bitno je istaći da sledeće nedelje kreće i Škola za trudnice, koja je već najavljena više puta. Ono čime bih htela da se pohvalim jeste aktivacija Narodne biblioteke Kula, koja će se priključiti našoj akciji i podržaće našu Školu za trudnice, time što će obezbediti besplatno učlanjenje i korišćenje adekvatne literature, kako u smislu promocije roditeljstva, tako i praćenje trudnoće, što predstavlja i pripremu roditelja za novu ulogu. To je, po meni, veoma bitno, zato što, upravo, iz adekvatne literature, trudnice mogu biti adekvatno pripremljene i spremne za tu novu ulogu koja se zove roditeljstvo“.