Održana zajednička sednica Saveta za zapošljavanje i za privredu

238

Održana je zajednička sednica Saveta za zapošljavanje i Saveta za privredu. Dat je predlog Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Kula za 2023. godinu, koji se upućuje Opštinskom veću na dalje usvajanje.

Najznačajnije mere koje su obuhvaćene Lokalnim akcionim planom, a koje finansira opština Kula, su javni radovi, stručna praksa i podrška pri samozapošljavanju.

Od ove godine uvedena je nova mera a to je subvencionisanje kamatne stope za preduzetnike i privredna lica, koja će se realizovati u saradnji sa Garancijskim fondom Autonomne pokrajine Vojvodine, a prednost će imati mladi i žene.