Izgradnja kapaciteta za održivo upravljanje LEADER pristupom uz podršku Ministarstva poljoprivrede

67

Mreža lokalnih akcionih grupa Srbije sredstvima dobijenim putem konkursa od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uspešno je realizovala projekat koji ima za cilj unapređenje znanja i jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta kroz održavanjem radionica o značaju LEADER pristupa.

Projekat je sproveden na teritoriji tri lokalne akcione grupa u Kuli, Zrenjaninu i Čačku i to kroz održavanje regionalnih radionaica kojima je bio cilj upućivanje svih zainteresovanih lokalnih aktera u principe i modele delovanja LEADER pristupa. Jedan od rezultata projekta uz animiranje stanovništva i priblizavanje LEADER inicijative zainteresovanima je i izrada zvaničnog sajta Mreže putem koga će se vršiti tačan i blagovremen protok informacija od značaja za lokalne aktere.

LEADER inicijativa usvojena je 1991. godine od strane Evropske unije, u vidu metodološkog principa za aktivniranje lokalnih resursa za unapređenje razvoja kojim upravlja lokalna zajednica. Sprovođenje LEADER inicijative planirano je kroz nekoliko ključnih principa kao što su ”odozdo-naviše /bottom-up”, inovativnost, udruživanje, multisektorski pristup, saradnja i umrežavanje. Inicijativa se realizuje kroz Lokalne akcione grupe (Partnerstva za teritorijlni razvoj), koje na određenoj teritoriji sprovode Lokalnu strategiju ruralnog razvoja, i tako govorimo o tri ključna elementa LEADER pristupa. Davne 1991. godine LEADER inicijativa je bila u eksperimentalnoj, pilot fazi, dok je, nakon godina razvoja i evolucije, danas ona sastavni deo plana ruralnog razvoja u Evropskoj uniji.
Republika Srbija, kao zemlja koja se nalazi u pretpristupnom periodu, inicijativu LEADER sprovodi u okviru programa IPARD (instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj) i to u okviru jedne mere ”Priprema i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER”, koja je sa realizacijom (prvi poziv) započela 2019. godine. Tokom 2020. Ministarstvu poljoprivrede je predato 21 LSRR od strane isto toliko Partnerstava, a u 2021. strategije su usvojene i počeo je proces implementacije strateških projekata iz Lokalnih strategija ruralnog razvoja do 2023. Partnerstava registrovanih na području Republike Srbije. Putem IPARD 3 programa planiran je nastavak finansiranja i podrške LAGovima i implementacija malih projekata u ruralnim sredinama.

LEADER pristup (fr. Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale) je inovativni pristup EU zasnovan na strategijma ruralnog razvoja koje su donete i sprovedene na lokalnom nivou od strane lokalnih aktera, uz podršku relevantnih institucija. Ovaj pristup omogućava dobijanje inovativnih odgovora na prepreke u ispunjavanju potreba ruralnih zajednica, jer je prilagođen razvoju malih teritorija koje se karakterišu zajedničkom tradicijom, lokalnim prednostima i slabostima, kao i posebnim potrebama stanovništva u određenom područjy.

Metod LEADER se ne može podvesti samo pod obezbeđivanje finansiranja iz EU; u njegove ciljeve spadaju i mobilizacija žena, mladih, aktera iz privatne i javne sfere, socijalnih partnera i nevladinog sektora za aktivno učešće u razvoju ruralnih područja u kojima živimo.

Kroz ovaj projekat zainteresovani lokalni akteri od dobili si neophodne informacije o značaju i potrebi formiranja i funkcionisanja lokalnih akcionih grupa i predstavljeni su primeri dobre prakse i modeli funkcionisanja LAGova u Kuli, Somboru, Beočinu, Čačku i drugim sredinama.