Unapređenjem znanja proizvođača do kvalitetnog i bezbednog proizvoda

124

Sredstvima dobijenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz projekat “Unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala kao vid lokalnog ruralnog razvoja” Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” omogućila je svojim članovima sa teritorija opština Kula i Vrbas i svim zainteresovanim lokalnim akterima da unaprede tehnologiju, kvalitet i bezbednost svojih proizvoda.

Cilj projekta je bio da se kroz praktične radionice proizvođačima podigne nivo znanja ali i da sam proizvod bude u skladu sa svim pozitivno pravnim propisima, odnosno bezbedan za upotrebu. Ukupno je realizovano tri radionice i edukativna događaja na ovu temu u toku 2022, izrađeni su katalozi lokalnih proizvoda i brošure i prezentacija koja su dostupne na zvaničnom sajtu LAGa.

Menadžer Lokalne akcione grupe “Srce Bačke” Bojan Kovač naveo je da LAG već duži vremenski proizvod vrši edukacije lokalnih aktera na različite teme i to samostalni i u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj opštine Kula kroz Centar za kompetencije u hortikulturi ali i sa drugim organizacijama. “Konkretno ovim projektom cilj nam je bio da naše male proizvođače uputimo u standarde kvaliteta i bezbednosti proizvoda i da dugoročno povećamo prohode od prodaje ovih proizvoda. Proizvođačima je pružena pomoć oko izrade deklaracija oko standardizacije samih proizvoda i dati su im pravni saveti vezani za trgovinu i prodaju, bezbednost i kvalitet proizvoda” rekao je Kovač.

LAG “Srce Bačke” kao organizacija koja se bavi ruralnim razvojem uz pomoć Opštine Kula će nastaviti da svojim aktivnostima i dalje pomaže malim proizvođačima i radi na poboljšanju uslova života lokalnog stanovništva.