Počelo sa radom Savetovalište za najmlađe sugrađane

1275

Kao što je i najavljivano, sa radom je počelo Savetovalište u okviru Doma zdravlja Kula. Glavni motiv pokretanja jedne ovakve priče jeste unapređenje zdravstvene zaštite dece, sa akcentom na podizanje nivoa zdravstvenih usluga za najmlađe u manjim sredinama. Savetovalište je najpre počelo sa radom u Ruskom Krsturu, a biće obuhvaćena sva naseljena mesta u bliskoj budućnosti.

Nešto više o radu samog Savetovališta, kao i o očekivanjima o radu istog, rekla je direktorka Doma zdravlja Kula, dr Vesna Tomić:

„Kao što smo i najavljivali, organizovali smo dečije Savetovalište, koje obuhvata aktivaciju pedijatra, logopeda, stomatologa, dermatologa i fizijatra, i time ćemo obezbediti što bolji uslov da se deca adekvatno pregledaju u manjim mestima. Krećemo sa Ruskim Krsturom, onda imamo u planu Kruščić i Lipar, koje ćemo takođe obići. Ono što je bitno u celoj priči i ono što je svrha celog ovog zadatka je da se adekvatno zdravstveno prosvećuju roditelji i da, samim tim, poboljšamo pedijatrijsku uslugu, to jest odnos prema našim najomiljenijim i malim pacijentima, a samim tim i da pospešimo uslove zdravstvenog prosvećivanja. Takođe, obratićemo pažnju na adekvatnu kontrolu imunizacije koja je, naravno, veoma bitna, pogotovo u njihovom periodu, zato što time preveniramo mnogobrojne komplikacije koje se, na žalost, dešavaju, naročito ako se preskoče adekvatni periodi za imunizaciju. Ono što je cilj cele priče jeste da roditelji budu zadovoljni i, sa druge strane, da deca budu adekvatno ispraćena u svom rastu i razvoju“.

 

U rad su uključene mnoge službe Doma zdravlja, a o konkretnim koracima, kao i o preventivi, u zdravstvenoj zaštiti dece razgovarali smo sa logopedom Tatjanom Keravicom i fizijatrom, dr Danilom Ilićem:

„Prošle nedelje smo najavili školicu za trudnice i to je prvi deo rada koji ću ja obaviti. Dakle, sa roditeljima ću porazgovarati o tome kako teče planiran razvoj deteta u prvim danima života, a kasnije nastavljamo rad u Savetovalištu, gde ćemo se baviti skrining programima dece koja su pod rizikom ili su rođena sa rizikom ili deca kod koje roditelji primete da postoji odstupanje. Zbog toga je bitno da uputimo roditelje šta i kako da prate kod svoje dece.“ – Tatjana Keravica, logoped.

„Moj rad će se zasnivati na tome da, ako se radi o detetu do jedne godine, gledam nekih pet do šest stavki koje su bitne za razvoj deteta. Gleda se aktivnost deteta u nekim svakodnevnim radnjama, gledaju se neki refleksi koji postoje kod odojčeta, a kasnije se gube, zatim se gledaju položajne reakcije deteta, čime se ceni motorička zrelost, gleda se tonus mišića i razvoj čula. Kada se radi o deci koja imaju dve do tri godine, tu se koriste standardne metode kao kod svih pregleda kao što su inspekcija, palpacija, pokretljivost, mišićna snaga, a posmatraju se i promene kod deteta kao što su kifoza, skolioza i deformiteti grudnog koša, kako bi se što ranije krenulo sa adekvatnim lečenjem“. – dr Danilo Ilić, fizijatar.