Održana 32. sednica Opštinskog veća

127

U okviru 32. sednice Opštinskog veća na dnevnom redu našle su se sledeće tačke: Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kula za 2023. godinu, Predlog Rešenja o dodeli sredstava za finansiranje podrške socijalnim preduzećima, preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka dodele sredstava za finansiranje programa i projekata u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, Predlog Rešenja o izmeni rešenja o imenovanju Komisije za realizaciju energetske sanacije, Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu, dok je poslednja tačka bila rezervisana za pitanja i predloge.