Održana promocija knjige „Ključevi dobra i zla“, autora Vuka Martinovića

217

U Domu kulture u Crvenki održana je promocija knjige „Ključevi dobra i zla“, Vuka Martinovića.

Kada je o samoj knjizi reč, autor kaže da je knjiga definisana kao istorijski triler i jedna vrsta mozaika koji je sastavljen od tri međusobno isprepletane priče:

„Ključevi dobra i zla“ su istorijski triler u kom su isprepletane tri priče iz tri veka. Svaka priča je pisana posebnim jezikom, te je tako priča iz 19. veka pisana blago arhaičnim jezikom, u 20. veku je klasičan jezik, a u 21. veku je moderan jezik. Što se tiče samog naziva, on potiče od jednog drevnog učenja koje se zove „ključevi dobra i katanci zla“. U tom učenju se kaže da su blagosloveni oni koji su ključevi dobra i katanci zla, a da postoje i oni drugi koji su ključevi zla i katanci dobra i da ih je lako prepoznati u društvu, jer će prvi uvek pomoći i dati dobar savet, a drugi će pokušati da zavade. Ovo je priča o tome da bi trebalo težiti tom dobru, iako je to dosta teško u životu, ali ako je čovek na pravom putu i istrajan, ipak može uspeti.“

Kada je o autoru reč, Vuko Martinović je novosadski televizijski novinar. Autor je brojnih reportaža i više televizijskih serijala među kojima su najgledaniji „Kvadrat varoši – priče iz istorije Novog Sada” i „Luča”. Organizator ove promocije u Domu kulture bilo je Udruženje Crnogoraca Crvenka.