Raspisan Konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju

565

Odeljenje društvenih delatnosti Opštinske uprave Kula raspisalo je Konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju.

Pravo na dodelu sredstava za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju imaju studenti koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kula, svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog i višeg obrazovanja, da se školuju na teret budžeta, da prvi put upisuju godinu studija, da nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i da nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i sporta, opštine Kula, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, Izvršnog veća AP Vojvodine, i drugih raznih fondacija, organizacija i preduzeća. Sve detalje konkursa, kao i načine za konkurisanje, moguće je pročitati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula, www.kula.rs.