Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

100

Merenje stanja kvaliteta vazduha vršeno je u periodu od 26.01.2023 do 31.01.2023 godine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene u pomenutom periodu na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Monitoring kvaliteta vazduha u opštini Kula vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.